Contact
  • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
lahendused

Kiirteed

Pidevad suured kiirused

Kiirteede ja liiklusmagistraalide kanalisatsioonisüsteemid, elektrikilbid ja kontrollšahtide pinnakatted peavad taluma väga raskeid tingimusi.

Palju eri liiki sõidukeid - sõiduautodest autorongideni - liiguvad suure kiirusega, pidurdavad ja teevad pöördeid muutuvates ilmastikuoludes 24 tundi ööpäevas. See koormab ja mõjutab tugevalt teepinda. 

Sellistes oludes saab kõne alla tulla üksnes äraproovitud ja usaldusväärsete kvaliteettoodete kasutamine. Kanalisatsioonisüsteem peab olema õigesti projekteeritud ja see peab toimima tõhusalt, et pinnavesi kiiresti ära juhtida ja vältida õnnetusi, mida võib põhjustada libisemine märjal või jäätunud teekattel.

Teede kuivendamine

ACO ATLAS on ulatuslik malmist tänavatoodete sari, mis on tavapärastest kattematerjalidest kaks korda kergemad, kuid mille uuenduslik poltlukustussüsteem suudab tagada maksimaalse liiklusohutuse.

Lahendust täiendab ACO kanalkuivendussüsteem, mille võib rajada väga erineva konfiguratsiooni ja suurusega ning mis juhib hästi ära vee teepindadelt. Kõik süsteemid koosnevad omavahel ühendatud rennidest, mida katavad pealt võred. Rennid on eeltoodetud polümeerbetoonist - ülisuuri jõudusid taluvast vastupidavast komposiitmaterjalist.

ACO Powerdrain

ACO Kerbdrain

ACO Monoblock

Separeerimine

Tänavatelt ja teedelt kogutud vesi sisaldab tavaliselt ka tahkeid aineid, näiteks lehti ja liiva. Peale selle võib kanalisatsioonivesi olenevalt liikluse intensiivsusest sisaldada ka bensiinist, rehvides sisalduvast tsingist või pidurikatete vasest põhjustatud saastet. Kui niisugused osakesed eraldamata jätta, satuvad need põhjavette.

 

ACO pakub laia õlipüüdurite, septikute ja setitite valikut kanalisatsioonivee puhastamiseks ja akumuleerimiseks enne järkjärgulist infiltratsiooni põhjavette.