Contact
  • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
lahendused

Lennujaamad

Äärmuslikud tingimused ja väga suur hüdrauliline jõudlus

Lennuväljad on tähtsad liikluse ja kaubavedude sõlmpunktid. Igal aastal maanduvad tuhanded lennukid ja edasi toimetatakse tonnide viisi kaupu. See seab lennuvälja taristule, sealhulgas kuivendussüsteemile suuri nõudeid.

Maandumisradade kuivendamine

Stardi- ja maandumisradadel ning ruleerimisalal on kuivendussüsteemil kaks põhiülesannet. Selle jõudlus peab olema piisav, et ära juhtida kuni mitusada liitrit vett sekundis, vesi ei tohi radadel häirida lennuliiklust. Samal ajal peab rennide konstruktsioon taluma ülisuurt koormust, mida võivad põhjustada kuni 550-tonnise massiga lennukid.

ACO Monoblock on tugev polümeerbetoonist renn, mis tagab tõhusa kuivendamise ja on maksimaalselt stabiilne ka ekstreemsetel koormustel.

ACO Powerdrain on samuti tugev polümeerbetoonist renn. Powerlock-kiirlukustusega rennil on spetsiaalne elastomeerist summutussüsteem, mis summutab hästi renni ületavate sõidukite helisid. 

Pikisuunalise renniavaga ACO Qmax on spetsiaalselt ette nähtud suurte pindade kuivendamiseks ja see on ideaalne lahendus, kui on vaja pinda kuivendada liigveest.

Liigvee ärajuhtimine

Tankimispiirkonnast pärinevad reoveed võivad sisaldada kütusejääke, mida standardi EN 858 kohaselt ei ole lubatud juhtida otse põhjavette.   ACO pakub laia valikut rangetele puhastusnõuetele vastavatest betoonist õlipüüduritest, mis on spetsiaalselt välja töötatud liigvee käitlemiseks.

Tootesari ACO Oleopator sobib ideaalselt kanalkuivendussüsteemide ühendamiseks nõrutusrajatistega ja komplekssete lahenduste loomiseks.

Sademevete pidurdamine ja infiltratsioon

Selleks et kuivendada suuri asfalteeritud pindu, kus esineb tugevate sademete risk, on soovitatav paigaldada ACO StormBrixx, mis suudab liigveega kiiresti ja tõhusalt toime tulla ning kanalisatsioonisüsteemi ülekoormamise ohtu vähendada.

ACO StormBrixx on revolutsiooniline uudis, mille erakordne paljude õõnsustega konstruktsioon tagab suurte sademekoguste kogumise, akumuleerimise ja järkjärgulise nõrutamise.