Contact
  • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
lahendused

Suurköögid

Ohutu ja hügieeniline keskkond

Suurköögis tuleb eri liiki vett käidelda õigesti, et tagada optimaalsed tööolud ja tõhusalt kontrollida hügieenitingimusi, et kanalisatsioonisüsteemis ei tekiks bakterite kolooniaid.

Nende nõuete täitmiseks peavad põrandas olema spetsiaalse kujuga äravoolukanalid, mis on kohandatud köögi töövooga. Sellepärast tuleb paigaldada veetihedad, keemiliselt ja mehaaniliselt vastupidavad põrandarennid ja -trapid tootmis-, toitude valmistamise ja pesuruumidesse, et kanalisatsioonivett, jäätmeid ning mustust saaks kiiresti ja tõhusalt käidelda.

On tähtis, et põrandas oleks piisaval arvul õige pikkusega äravoolukanaleid tagamaks paindlik jäätmete ärajuhtimine.

Samuti tuleb silmas pidada kanalisatsioonivee käitlemise nõudeid. Standardiga EN 1253 nõutakse, et toiduainetetööstuse heitvett tuleb enne kanalisatsioonisüsteemi juhtimist puhastada.

Põrandaäravoolusüsteem ACO Modular

Roostevaba teras on tugev ja korrosioonikindel sileda pinnaga materjal. Need omadused sobivad ideaalselt suurköökide põrandaäravoolu tarbeks.

ACO pakub laia roostevabast terasest (1.4301 või 1.4404) rennide, kaevude, võrede ja torustike sortimenti, mida on katsetatud standardi EN 1433 kohaselt ja mis omab CE-märgist.

ACO TR-sarja põrandarenne kasutatakse tavaliselt siis, kui on vaja käidelda suuri, sageli kööki paigaldatud tehnilistest seadmetest mööda voolavaid veekoguseid.

ACO TB- ja FB-sarja trappe kasutatakse seevastu enamasti siis, kui esineb üksnes puhta vee pritsmeid ja puhast heitvett.

Lisaks neile on olemas ACO pilurennid, mis sobivad äravoolusüsteemidesse eriti hästi seal, kus esineb vaid üksikuid saastefraktsioone.

 

Rasvapüüdurid

Kanalisatsioonivee käitlemisel tuleb kanalisatsiooni kaitsta ummistumise eest, seepärast ühendatakse põrandaäravoolukanaliga rasvapüüdurid. On olemas nii siseruumidesse kui ka pinnasesse paigaldatavad püüdurid.

Hygiene First