Contact
  • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
dimensioneerimine

õlipüüdurid

Õlipüüdurite suuruse määrab standard EN 858-2.

ACO õlipüüdurite tehniliste parameetrite määramise abivahend pakub mitut suuruse arvutamise moodust olenevalt konkreetsetest kasutusaladest. Arvutuste tulemus annab alati püüduri nimisuuruse (NS).

Pärast õige püüduri väljaselgitamist on võimalik ümber lülituda ACO tooteotsingu abivahendile. Sealt leiate teavet valitud toote kohta.

Arvutustel tuleb arvesse võtta järgmisi tegureid:
  • rajatise tüüp; reo- või sademeveed
  • vooluhulgad, pindalad ja sademehulgad
  • õli tihedust näitav tegur (fd)

Olenevalt valitud arvutusmeetodist on püüduri nimisuuruse ja settinud muda koguse määramiseks vaja ka spetsiifilisi andmeid.

Alustage tehniliste parameetrite määramist