Contact
  • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
dimensioneerimine

rasvapüüdurid

Standardi EN 1825-2 järgi on rasvapüüdurite tehniliste parameetrite määramiseks kolm meetodit.

ACO rasvapüüdurite  tehniliste parameetrite määramise abivahend pakub mitut suuruse arvutamise moodust olenevalt konkreetsetest kasutusaladest. Arvutuste tulemus annab alati püüduri nimisuuruse (NS).

Pärast õige püüduri väljaselgitamist on võimalik ümber lülituda ACO tooteotsingu abivahendile. Sealt leiate teavet valitud toote kohta.

  • Tehniliste parameetrite määramine köögiseadmestiku alusel
  • Tehniliste parameetrite määramine einekordade arvu järgi päevas
  • Tehniliste parameetrite määramine tapetud loomade hulga järgi

Olenevalt valitud arvutusmeetodist on püüduri nimisuuruse määramiseks vaja ka spetsiifilisi andmeid.

Alustage tehniliste parameetrite määramist