Contact
  • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
inspiratsioon

turbine city

asustatud turbiinid X
8 MW turbiin X
OnOffice, Porto X

Alternatiivne energia tootmine

Ehkki Norra on nüüdisajal põhimõtteliselt suuteline end ise hüdroelektrijaamadest saadava energiaga varustama, tuleb mõelda ka alternatiivsetele energiaallikatele. Globaalsete kliimamuutustega kaasneb nimelt energiatööstust ähvardav oht, et üleujutuste vältimiseks tuleb tammid tugevate tormide ajal sulgeda.

Norras on suurepärased tuuleenergia kasutamise tingimused. Riigi rannik on Euroopa kõige pikem ja tuulisem, tuuleenergia kasutamise seisukohast on võimalused peaaegu piiramatud.

Tänu naftatööstusele ja naftaplatvormide arengule on olemas silmapaistvad tehnilised oskused tööks avamereoludes ja ka märkimisväärne investeerimiskapital. Seda arvestades on arukas vee-energiat tuuleenergiaga kombineerida.

Norras suhtutakse sellesse energialiiki siiski sageli skeptiliselt ja see annab põhjust võimalusi lähemalt uurida. Selles valdkonnas on töötanud Portugalis, Portos asuv arhitektuurifirma onOffice, kes on Turbine City idee autor.

Inspiration_underside_06.jpg

Idee

Turbine City on asustatud tuuleturbiinide kogum avamerel paiknevas tuuleenergiapargis. Seal on nii hotellid, muuseumid kui ka spaad. Üksainus neist suurtest turbiinidest võib toota 8 MW energiat. Kogu rajatise varustamiseks kulub vaid 1 MW energiat.

Turbine City eesmärk on vähendada merel asuvate tuuleelektrijaamadega seotud eelarvamusi, tuues neisse ja nende ümber elu. Turbine City on atraktiivse kujundusega, tuuleenergiat võivad lähedalt kogeda turistid, avamerepersonal ja ristluslaevade reisijad.

onOffice arvab, et "Norra rannik võib saada kasu uuenduslikkuse ja loomingulisuse majanduslikust liikumapanevast jõust. Rannikulähedased asundused jäävad puutumatuks, silmapiiril aga paistavad Turbine City kontuurid.  Üks mõeldav asukoht on Stavangeri lähedal. Stavanger on Norra suurim asustatud pinnaga linn, asustatus on nimelt 60,55%." 

Kui Turbine City ehitatakse Stavangeri rannikule, võib sellest saada linnale uus arhitektooniline sümbol - samamoodi nagu Pariisile Eiffeli torn, mille püstitamisest sai tähelepanu äratav projekt. 

Inspiration_underside_14.jpg

Visionäärid

onOffice on Porto arhitektuurifirma, mis tegutses aastail 2008-2010. Neli osanikku olid Joao Vieira Costa ja Ricardo Guedes (Portugal), Leon Rost (Jaapan/USA) ning Francesco Moncada (Itaalia).

onOffice'i idee ei olnud luua konkreetset ehitusprojekti. "Pigem mõistame arhitektuuri kui telge, mis seob sisustust ja tööstuslikku kujundust urbaanse tegevuse ja globaalse taktikaga," väidavad nad. Majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaga seotud muutuste kokkupuutepiiril suhtub onOffice arhitektuuri kui moraalsesse ja ametialasesse kohustusesse.