Contact
  • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
NÕUANDED

KUIVENDAMINE TULEVIKUS

Video X

Tuleviku keskkonnanõudeid arvestavad lahendused

Jäämassid sulavad, merepind tõuseb ja meie ökosüsteem peab taluma tugevaid mõjusid.

Iga päev saame teada uusi fakte, kuidas globaalne CO2-heide keskkonda mõjutab ja kogu maailm on nüüd mõistnud, et kliimamuutused on saanud reaalsuseks. Me vajame inimesi, kes võtavad endale vastutuse heade lahenduste väljatöötamise eest. Need lahendused peavad olema soodsad niihästi ehitiste ja taristute seisukohast kui ka inimeste ja loomade jaoks.

Pikaajalistest energiatarbe vähendamise kavadest ei piisa. Oluline on ka leida lahendusi praegustele probleemidele, mida kliimamuutused põhjustavad. 

Suurenenud sademehulkadele ja ekstreemsetele paduvihmadele vastukaaluks tuleb leida komplekssemaid ja täiustatumaid kuivendamisvõtteid, et kaitsta inimesi vee ja vett inimeste eest.

SÄÄSTLIKUD VEEKÄITLUSSÜSTEEMID

Aitamaks arhitektidel, konstruktoritel ja ettevõtjatel täita kõiki pinnaveega seonduvaid seadusi ning keskkonnanõudeid, on ACO loonud süsteemi "The ACO System Chain".

"ACO System Chain" koosneb neljast põhiprotsessist (collect-clean-hold-release), mida nõutakse vee tõhusaks ja säästlikuks käitlemiseks ja mis rahuldavad tuleviku keskkonnanõudeid.