Contact
  • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
NÕUANDED

PROJEKTEERIMINE

Optimaalse lahenduse projekteerimine ja kavandamine

Saage osa meie tehniliste nõustajate teadmistest ja kogemustest, enne kui esitate pakkumuse või alustate suuremat projekti.

Turvaliste veekäitluslahenduste projekteerimine on keeruline toiming ja iga projekti jaoks võib alati leida mitmesuguseid lahendusi. Seepärast soovitame teil ühendust võtta meie ekspertidega. Optimaalsed lahendused tuginevad põhimõttele, et võimaluste piires tuleb pinnasekuivenduseks luua komplekssed süsteemid, mis hõlmavad nii vee kogumist ja puhastamist kui ka akumuleerimist ja ärajuhtimist.

Võtke ühendust tehnilise nõustajaga, kes aitab teil valida projekti jaoks kindlaima ja majanduslikult parima lahenduse. 

 

Abi arvutusel ja tehniliste parameetrite määramisel
Kuivendamisel, rasva ja õli eraldamisel, vee akumuleerimisel või veevoolu pidurdamisel mõjutavad arvutusi ja tehnilisi parameetreid paljud tegurid. Lubage meie nõustajal teid aidata. Koos tehniliste parameetrite määramise ja arvutustega valmistame teile ette vajalikud joonised ja muu asjakohase dokumentatsiooni.

 

Nõustamine seadusnormide ja kvaliteedinõuete alal
Vestelge enne suure projekti algust nõustajaga, nii saate teavet uusimatest kehtivatest kuivendamist, rasva ja õli eraldamist käsitlevatest seadusnormidest.

Kohalikele omavalitsustele pakume uuringuid, mis aitavad enne ehitusprojekti valmimist ja alustamist kindlaks määrata sademe-, kanalisatsiooni- ja reovete käitlemisega seotud vajadused ja nõuded.

 

Abi ametiasutuste heakskiitude taotlemisel ja kvaliteedinõuete tagamisel
Kasutage meie dokumente ja kogemusi, kui taotlete heakskiitu kohalikelt ametiasutustelt.

Võime teid aidata ka kvaliteeditunnustuseks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamisel, sealhulgas kehtivate seadusnormide nõuetele vastava dokumentatsiooni väljatöötamisel.