Contact
 • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
Rasvapüüdurid - maasisesed

LIPUMAX P-DA - tühjendusautomaatikaga

Kasutuskohad
 • Lennujaamad
 • Hotellid
 • Ühiskondlikud institutsioonid
 • Väiksed restoranid
 • Suured restoranid
 • Ühiskondlikud hooned
 • Koolid
 • Suured köögid
 • Vanadekodud
 • Toiduainetööstus

Rasvapüüdur LIPUMAX P-DA on konstrueeritud standardi EN 1825-1 kohaselt ja see on ette nähtud restoranide, suurköökide, pagaritöökodade jmt rasva sisaldava heitvee töötlemiseks.

LIPUMAX P-DA on tühjendustoruga Ø 75 ja sellel on automatiseeritud puhastustsükkel ning püüduri täitmine, mis käivitatakse juhtkilbi kaudu tühjendamise ajal. Puhastamine toimub kõrgsurvestatud puhastusdüüsi abil.

LIPUMAX P-DA sisaldab mudatõket muda ja raskemate osakeste tõkestamiseks. Mahuti on valmistatud PEHD-st. Selle sisepind on ümardatud kujuga ja läikivsiledaks töödeldud, et seda oleks lihtsam puhastada ja hooldada.

LIPUMAX P-D on varustatud haisukindla malmluugiga EN 124, D400, millel on märgistus "PÜÜDUR" standardi EN 1825 kohaselt.

Lipumax P-DA varustus on järgmine:

 • Iseankurduv mahuti integreeritud pinnaletõusmise kaitsega põhjavee tasemeni kuni 0,5 m lõplikust maapinna kõrgusest allpool.
 • Puhastusdüüs
 • Kõrgsurvepump 175 bar, 13 l/min 400 V/50 Hz/16 A/3,9 kW
 • Veetäitearmatuur ACO VAP DA1, liitmik R ¾", tagasilöögiklapiga standardi SS-EN 1717 kat 5 järgi
 • Automaatikakilp pesemissageduse ja täitmise juhtimiseks.
 • Pumba ja puhastusotsaku vaheline kõrgsurvevoolik. On saadaval 10, 20 või 30 m pikkusena. Näidata soovitud pikkus tellimuses.
 • PEHD-st valmistatud statsionaarne äärikliitmikuga tühjendustoru Ø 75.
 • Hoolduskaev Ø 600/800 mm
 • Kaablitoru väljavõte Ø 50 mm. Väljavõte ühildub tihendite komplektiga ACO PROTIGHT (lisavarustus)
 • Õhustusliitmik Ø 110 mm
 • Integreeritud tõsteaasad
 • Haisukindel malmluuk ACO ATLAS 700 klass D400, märgistusega "PÜÜDUR"
 • Tühjenduskapp ja kaugjuhtimisseadis ACO GEB
 • MIRI ALARM STD, rasvakihi taseme alarm
 • kõrge mudataseme andur MIRI SLAM
 • ACO PROTIGHT, kaabliläbiviikude tihendite komplekt
 • häireseadme kapp MIRI SAFE välipaigalduseks, komplektis on ROTOBLINK ja rasvakihi taseme häireseade MIRI ALARM STD
 • päikeseelementidel töötav rasvakihi taseme häireseade MIRISOL-3000
 • proovivõtukaev MIRI PBM
 • käsitsi proovivõtu pump MIRI PROPUMP
 • malmluukide avamise tööriist MIRI HOOK
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 betoonist koormusjaotusrõngas sõidetavate pindade jaoks ja ankurdamiseks põhjavee taseme korral üle 0,5 m lõplikust maapinna kõrgusest allpool.