Contact
 • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
Õlipüüdurid - maasisesed

OLEOPASS - möödavooluga betoonist

Kasutuskohad
 • Lennujaamad
 • Kaubaterminalid
 • Sadamad
 • Parklad ja parkimisalad
 • Raskeliiklusalad
 • Kaubaterminalid
 • Ühiskondlikud institutsioonid
 • Ühiskondlikud hooned
 • Motospordirajatised

OLEOPASS on ette nähtud õli sisaldavate sademevete töötlemiseks, kui puhastusastmele esitatavad nõuded on kõrged.

Suurte pindade kuivendamiseks, kus esineb pidevate suurte vihmavalingute oht, on sobiv paigaldada püüdur, mis juhib ülekoormuse korral liigvee püüdurist mööda.

Tavajuhul läbib püüdurit 10-30% maksimaalsest voolust. Möödavooluga püüduri abil töödeldakse 85-95% aastasest kogusademete hulgast.

OLEOPASS on püüdur, kus voolu reguleerimiseks ei kasutata liikuvaid osi. Olenevalt mudelist võib valida kaks erinevat muda mahutavust.

OLEOPASS on konstrueeritud, testitud ja heaks kiidetud standardi EN 8585-1 nõuete kohaselt. Seeria hõlmab nimijõudlusi 60 kuni 80 l/s.

OLEOPASSi varustus on järgmine.

 • Möödavool
 • Koalisaator
 • Integreeritud mudatõke
 • Hoolduskaevu läbimõõt 600 mm
 • Automaatne sulgeventiil
 • Ventilatsiooniühendus
 • Tõsteaasad
 • MIRI ALARM tüüp 4 DUO, õlikihi alarm
 • MIRI SLAMi mudaandur häire käivitamiseks muda kõrge taseme korral
 • häireseadme kapp MIRI SAFE välipaigalduseks, komplektis on ROTOBLINK ja MIRI ALARM tüüp 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO, päikeseelementidel töötav õlikihi alarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s)
 • MIRI PROPUMP (3-150 l/s), proovide võtmise seade
 • MIRI VENT, õhutustorustik kasutamiseks juhul, kui püüdur asub hoonest kaugel
 • Malmluukide avamise tööriist MIRI HOOK