Contact
 • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
Õlipüüdurid - maasisesed

OLEOPASS-P - möödavooluga PEHD-st

Kasutuskohad
 • Lennujaamad
 • Kaubaterminalid
 • Sadamad
 • Parklad ja parkimisalad
 • Platsid ja väljakud
 • Raskeliiklusalad
 • Garaažid
 • Motospordirajatised

OLEOPASS-P on ette nähtud õli sisaldava sademevee töötlemiseks, kui puhastusastmele esitatavad nõuded on kõrged.

OLEOPASS-P on möödavooluga püüdur, kus voolu reguleerimiseks ei kasutata liikuvaid osi. Suurte pindade kuivendamiseks, kus esineb pidevate suurte vihmavalingute oht, on sobiv paigaldada möödavoolu süsteem, mis juhib ülekoormuse korral liigvee püüdurist mööda.

Väikese vihmaga läbib püüdurit kogu vool ja maksimaalne arvutuslik jõudlus on 20%, see tagab töötlemise 85-95% aastasest kogusademete hulgast.

Püüdurid on toodetud PEHD-st, need on varustatud integreeritud liivapüüduri, automaatse sulgeventiili ja koalisaatoriga, mida saab puhastamiseks ja/või vahetamiseks kergesti ära võtta.

OLEOPASS-P on varustatud haisukindla malmluugiga EN 124, D400, millel on märgistus "PÜÜDUR" standardi SS-EN 858 kohaselt.

OLEOPASS-P varustus on järgmine.

 • Iseankurduv mahuti integreeritud pinnaletõusmise kaitsega põhjavee tasemeni kuni 0,5 m lõplikust maapinna kõrgusest allpool.
 • Hoolduskaev Ø 600/800 mm
 • Kaablitoru väljavõte/liitmik Ø 50 mm. Väljavõte on ühilduv tihendite komplektiga ACO PROTIGHT (lisavarustus)
 • Õhustusliitmik Ø 110 mm
 • Integreeritud tõsteaasad
 • Malmluuk ACO ATLAS 700 klass D400, märgistusega "PÜÜDUR"
 • Möödavoolutorustik
 • MIRI ALARM DUO, õlikihi alarm
 • kõrge mudataseme andur MIRI SLAM
 • ACO PROTIGHT P, kaabliläbiviikude tihendite komplekt
 • häireseadme kapp MIRI SAFE välipaigalduseks, komplektis on ROTOBLINK ja õlikihi häireseadis MIRI ALARM DUO
 • päikeseelementidel töötav häirekeskus MIRI SOL-3000 õlikihi alarmiga MIRI ALARM DUO
 • proovivõtukaev MIRI PBM
 • käsitsi proovivõtu pump MIRI PROPUMP
 • ACO ATLASe malmluukide avamise tööriist MIRI HOOK
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 betoonist koormusjaotusplaat sõidetavate pindade jaoks ja ankurdamiseks põhjavee taseme korral üle 0,5 m lõplikust maapinna kõrgusest allpool.
 • MIRI VENT, õhutustorustik kasutamiseks juhul, kui püüdur asub hoonest kaugel