Contact
 • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
Õlipüüdurid - maasisesed

Oleopator-G

Kasutuskohad
 • Lennujaamad
 • Kaubaterminalid
 • Sadamad
 • Parklad ja parkimisalad
 • Raskeliiklusalad
 • Platsid ja väljakud
 • Kaubaterminalid
 • Garaažid
 • Tanklad

OLEOPATOR G on õlipüüdurite sari, mis on ette nähtud õlise sademevee puhastamiseks olukordades, kus kehtivad kõrged puhastusnõuded.

Püüduritel on automaatne sulgeklapp ja koalisaatorfilter, mida on lihtne puhastamiseks/vahetamiseks eemaldada, ning enamikel mudelitel ka sisemine liiva/mudapüüdur.OLEOPATOR G on iseankurduv õlipüüdur lekkekindla hoolduskaevuga Ø 600/800 mm. Hoolduskaevus on Ø 50 mm ühendus kaablitoru jaoks ning see võimaldab koos seadmega ACO PROTIGHT anduri kiiret, lekke- ja haisukindlat paigaldamist.OLEOPATOR G õlipüüduril on haisukindel, lukustatav ja standardile EN 124 vastav kaevuluuk tähisega “Separaator”, mis vastab standardile EN 858.

OLEOPATOR G on varustatud järgmiste komponentidega:

 • Iseankurduv mahuti
 • Hoolduskaev Ø 600/800 sisenemiseks, kontrollimiseks ja tühjendamiseks
 • Ø 50 mm kaablitoru ühendusvõimalus.
 • Ventilatsiooniühendus
 • Tõsteaasad
 • Lukustatav kaevuluuk ACO ATLAS koormusklassiga D400, märgistusega “SEPARAATOR”
 • Liiva/mudapüünis

OLEOPATOR G võib tarnida koos järgmiste lisadega:

 • ACO PROCURAT T5-3 õli, muda ja vee kõrge taseme alarm
 • ACO PROTIGHT, kaabliväljundi tihenduskomplekt
 • ACO PROCURAT SAFE, häirekapp välipaigalduseks, komplektis ka ROTOBLINK ja ACO PROCURAT alarm
 • T5-3 õli, muda ja vee kõrge taseme alarm
 • ACO PROCURAT SOL-3000 päikeseenergial töötav alarm koos ACO PROCURAT T5-3 õlitaseme anduriga
 • ACO PROWELL proovivõtukaev
 • ACO PROPUMP proovivõtupump
 • MIRI HOOK, avamiskonks kaevuluugile ACO ATLAS