Contact
 • Korv on tühi
Lae alla Tuhi
Õlipüüdurid - maasisesed

Oleopator-P - PEHD-st

Kasutuskohad
 • Lennujaamad
 • Kaubaterminalid
 • Sadamad
 • Parklad ja parkimisalad
 • Raskeliiklusalad
 • Platsid ja väljakud
 • Kaubaterminalid
 • Garaažid
 • Tanklad

OLEOPATOR-P on ette nähtud õli sisaldava sademevee töötlemiseks, kui puhastusastmele esitatavad nõuded on kõrged.

Püüdurid on toodetud PEHD-st, need on varustatud integreeritud liivapüüduri, automaatse sulgeventiili ja koalisaatoriga, mida saab puhastamiseks ja/või vahetamiseks kergesti ära võtta.

OLEOPATOR-P on varustatud haisukindla malmluugiga EN 124, D400, millel on märgistus "PÜÜDUR" standardi SS-EN 858 kohaselt.

OLEOPATOR-P varustus on järgmine.

 • Iseankurduv mahuti integreeritud pinnaletõusmise kaitsega põhjavee tasemeni kuni 0,5 m lõplikust maapinna kõrgusest allpool.
 • Hoolduskaev Ø 600/800 mm
 • Kaablitoru väljavõte/liitmik Ø 50 mm. Väljavõte on ühilduv tihendite komplektiga ACO PROTIGHT (lisavarustus)
 • Õhustusliitmik Ø 110 mm
 • Integreeritud tõsteaasad
 • Malmluuk ACO ATLAS 700 klass D400, märgistusega "PÜÜDUR"

 

 • MIRI ALARM DUO, õlikihi alarm
 • kõrge mudataseme andur MIRI SLAM
 • ACO PROTIGHT P, kaabliläbiviikude tihendite komplekt
 • häireseadme kapp MIRI SAFE välipaigalduseks, komplektis on ROTOBLINK ja õlikihi häireseadis MIRI ALARM DUO
 • päikeseelementidel töötav häirekeskus MIRI SOL-3000 õlikihi alarmiga MIRI ALARM DUO
 • proovivõtukaev MIRI PBM
 • käsitsi proovivõtu pump MIRI PROPUMP
 • ACO ATLASe malmluukide avamise tööriist MIRI HOOK
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 betoonist koormusjaotusplaat sõidetavate pindade jaoks ja ankurdamiseks põhjavee taseme korral üle 0,5 m lõplikust maapinna kõrgusest allpool.
 • MIRI VENT, õhutustorustik kasutamiseks juhul, kui püüdur asub hoonest kaugel