Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO on spetsialiseerunud äravoolusüsteemide terviklahendustele

ACO Group on pereettevõte mis asutati 1946. aastal Büdelsdorfis asuvas Carlshütte valukojas Saksamaal. Büdelsdorfis on tegutsenud neli perekond Ahlmanni põlvkonda. Ettevõtte peakontor asub 2 km eemal Rendsburgis. Praegu on ACO Groupi juht ja omanik Hans-Julius Ahlmann.

ACO kontserni innovatsioon ja tugevus on üles ehitatud intensiivsele teadus- ja arendustegevusele ning selle tehnilistele teadmistele polümeerbetooni, plastiku, malmi, roostevaba terase ja raudbetooni töötlemisel. ACO on esindatud enam kui 44 riigis üle maailma, tal on kokku 35 tootmiskohta 18 viiel mandril (Euroopas, Ameerikas, Aasias, Austraalias, Aafrikas). Ülemaailmse 5400 töötajaga ettevõtte käive oli 2019. aastal 900 miljonit eurot.

ACO põhilisteks tegevusvaldkondadeks on ohutud ja tõhusad sademevee kogumist, käitlemist ning ärajuhtimist võimaldavad tooted, sademe- ja kanaliseeritava vee puhastusseadmed ning keskonnatehnoloogiad.

ACO tootevalik ja laialdane kompetents võimaldavad meil nõustada Teid kaasaegsete, funktsionaalsete ja säästlike ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel. ACO töökindlaid, kõrgeimatele tehnilistele ja esteetilistele nõudmistele vastavaid tooteid kasutatakse laialdaselt kogu maailmas nii elukondliku kui ärikinnisvara hoonetes, avalikes ehitistes ja linnaruumis. Meie spetsiifiline kompetents hügieenilise roostevaba tööstusdrenaaži valdkonnas on kasutusel toiduainetööstuses, suurköökides, toitlustuses ja toiduainekauplustes. Korterelamud, eramud, koolid ja lasteaiad, spordirajatised ja hotellid – kõikide nende objektide ehitamisel suudab ACO leida vastused projekteerimise ja ehitamise väljakutsetele. Linnaruumis katab ACO tootevalik parklad, terminalid, sillad, sõidu- ja kõnniteed ning toimivad lahendusi pakume ka suurtele infrastruktuuri rajatistele nagu lennujaamad ja sadamad.

Meie partneriteks on professionaalne müügivõrgustik, arhitektid ja projekteerijad. Pakume oma tuge ehitusettevõtjatele, nõustame kinnisvaraomanikke, arendajaid ning jäerelevalveasutusi. Soovime olla eeskujuks vee ohutul käitlemisel, et kaitsta nii inimesi kui ka vett. Usaldades ACO professionaalset meeskonda saate kiiresti vastused oma erialastele küsimustele ning optimaalseima lahenduse just Teie projekti väljakutsetest lähtuvalt.

ACO SYSTEM CHAIN (süsteemiahel)

ACO pakub äravoolulahendusi tänastele ja homsetele keskkonnaprobleemidele. Suurenenud sademehulkadele ja ekstreemsetele paduvihmadele vastukaaluks tuleb leida komplekssemaid ja täiustatumaid kuivendamisvõtteid, et kaitsta inimesi vee ja vett inimeste eest. Kõik ACO tooted aitavad tagada vee ökoloogilise ja säästliku kasutamise.

Aitamaks arhitektidel, konstruktoritel ja ettevõtjatel täita kõiki pinnaveega seonduvaid seadusi ning keskkonnanõudeid, on ACO loonud süsteemi "ACO System Chain". See hõlmab nelja põhiprotsessi: [COLLECT] [CLEAN] [HOLD] [REUSE], mida nõutakse vee tõhusaks ja säästlikuks käitlemiseks ja mis rahuldavad tuleviku keskkonnanõudeid.

Kogumine

Pinnavee võimalikult kiireks ja täielikuks kogumiseks ja kogumiseks on loodud drenaažisüsteem, et vältida raiskamist, kaitstes inimesi, hooneid ja infrastruktuuri üleujutuse eest.

Puhastamine

Seejärel töödeldakse kogutud vett integreeritud füüsikaliste, keemiliste või bioloogiliste protsesside abil, et tagada selle jätkusuutlikkus. See on eriti vajalik ohtliku lekke või saastumise korral.

Hoidmine

Vee hoidmine ja säilitamine on protsessi oluline osa. Kogutud vedelikku hoitakse süsteemiahelas taaskasutamiseks. Sõltuvalt planeerija kavatsusest võib väärtuslikku vett hoida ladustamiseks või infiltratsiooniks.

Taaskasutamine

Kogutud ja töödeldud vesi pumbatakse või lastakse tagasi loodusesse jätkusuutlikult ökoloogilisel viisil. Reovesi suunatakse kanalisatsioonivõrku.