DOP


DoP ehk toimivusdeklaratsioon kirjeldab ehitustoote omadusi, näiteks seda, kuivõrd see on õhukindel või tulekindel. Enamikel Euroopa turul kasutavatel ehitustoodetest nõutakse DoP-d.

Kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud standardiga või on vastavuses selle kohta välja antud Euroopa tehnilise hinnanguga, koostab tootja sellise toote turule laskmisel toimivusdeklaratsiooni.

Rohkem saab lugeda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti veebilehelt.

ACO vastavusdeklaratsioonid leiab SIIT.