Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Isikuandmete kaitse avaldus

Meil on hea meel, et külastate meie veebilehte. Alljärgnevalt soovime teid teavitada teie isikuandmete töötlemise käsitlemisest vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artiklile 13.

Vastutaja

Allpool esitatud isikuandmete töötlemise eest vastutab impressumis nimetatud asutus.

ACO Nordic OÜ

Akadeemia tee 39
12618 Tallinn
Tel: +372 6889 439
info(at)aco.ee

Kasutamisega seotud andmed

Kui külastate meie veebilehti, töödeldakse meie veebiserveris ajutiselt nn kasutamisega seotud andmeid statistilistel eesmärkidel, et tõsta oma veebilehtede kvaliteedi. See andmekogum koosneb alljärgnevast:

  • soovitud päringu nimi ja aadress;
  • päringu kuupäev ja kellaaeg;
  • üle kantud andmemaht;
  • juurdepääsustaatus (ülekantud sisu, leidmata sisu);
  • kasutatud veebibrauseri ja operatsioonisüsteem kirjeldus;
  • viitav link päringu edasisuunanud veebilehele;
  • päringu teinud arvuti IP-aadress, mis lühendatakse nii, et isikuandmete tuvastamine pole enam võimalik.

Nimetatud protokolliandmete töötlemine on ainult anonüümne.

IP-aadressi salvestamine turvakaalutlustel

Sellest tulenevalt salvestame teie veebibrauseri poolt edastatud täieliku IP-aadressi seitsmeks päevaks eesmärgiga tuvastada huvi või rünnakuid meie veebilehtede vastu, et neid piirata ja kõrvaldada. Pärast selle aja möödumist kustutame või anonüümime IP-aadressi. Õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunkt f.

Andmete turvalisus

Et kaitsta teie andmeid soovimatu juurdepääsu eest võimalikult laiaulatuslikult, rakendame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Kasutame oma veebilehtedel krüpteerimismeetodit. Andmed teie arvutist edastatakse meie serverisse ja vastupidi interneti vahendusel TLS-krüpteeringu abil. Harilikult tunnete selle ära tabalukusümbolist oma brauseri olekuribal ja aadressireast, mis algab -ga.

Vajalikud küpsised

Oma veebilehtedel kasutame küpsiseid, mis on vajalikud meie veebilehtede kasutamiseks.

Küpsiste puhul on tegemist tekstifailidega, mida saab teie lõppseadmesse salvestada ja mille abil teavet hankida. Eristatakse sessiooniküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt, kui oma brauseri sulgete, ja alalisi küpsiseid, mis salvestatakse pikemaks ajaks.

Me kasutame neid vajalikke küpsiseid analüüsi, jälgimise või reklaami eesmärgil.

Osaliselt sisaldavad need küpsised üksnes teavet teatud seadistuste kohta ega ole isikuga seotud. Need võivad olla vajalikud ka kasutaja suunamiseks, lehe turvalisuse tagamiseks ja muutmiseks.

Me kasutame neid küpsiseid vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile f.

Te saate brauseri seadistada selliselt, et see teavitab teid küpsiste paigaldamisest. Nii on küpsiste kasutamine teie jaoks läbipaistev. Peale selle saate küpsiseid igal ajal vastava brauseri seadistuse kaudu kustutada ja uute küpsiste paigaldamist takistada. Palun pange tähele, et meie veebilehte ei pruugi siis enam kuvada saada ning mõned funktsioonid ei pruugi tehniliselt enam toimida.

Külastatavuse mõõtmine

Et muuta oma veebilehed vajaduspõhiseks, kasutame veebianalüüsitööriistu. See koostab pseudonüümide põhjal kasutajaprofiili. Selleks salvestatakse teie lõppseadmesse alalised küpsised, mis edastav meile infot. Lisaks on võimalik, et teeme päringu teie brauseri või lõppseadme äratundmistunnustele (nt nn brauseri sõrmejälg või teie lühendamata IP-aadress). Nii saame tuvastada ja loendada tagasipöörduvaid külastajaid.

Lisaks kasutame külastatavuse mõõtmise raames alljärgnevaid funktsioone.

  • Me lisame pseudonüümsetele andmetele lisaandmeid, mida edastavad meile kolmandad teenusepakkujad. See võimaldab meil koguda demograafilisi tunnuseid oma külastajate kohta, nt teavet vanuse, soo ja elukoha kohta.
  • Me kasutame tuvastusmeetodit, mis võimaldab meil registreerida meie külastaja kursori liigutust ja hiljem seda analüüsida.

Andmete töötlemine toimub teie nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile a või TMG § 15 lõike 3 esimesele lausele tingimusel, et olete oma nõusoleku andnud meie bänneri kaudu.

Milliseid kolmandaid teenusepakkujaid me seejuures kasutame?

Alljärgnevalt nimetame teile kolmandad teenusepakkujad, kellega me külastatavuse mõõtmisega seonduvalt koostööd teeme. Kui seejuures töödeldakse andmeid väljaspool El-i või EMP-i, siis pange tähele, et on oht, et ametkondadel on neile andmetele juurdepääs ohutuse ja järelevalve eesmärgi, ilma teid sellest teavitamata või ilma teie võimaluseta õiguskaitsevahendeid kasutada. Niipea kui kasutame teenusepakkujaid ebaturvalistes kolmandates riikides ja te nõustute sellega, toimub edastus kolmandasse riiki vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.

PakkujaMaksimaalne
säilitamisaeg
Piisav andmekaitsetaseNõusoleku tühistamine
Google Ireland LimitedTöötlemine EL-i/EMP-i seesKui soovite oma nõusolekut tühistada, vajutage palun siia ja tehke vajalikud seadistused meie bänneri kaudu.
Google LLC (USA)Ebapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui soovite oma nõusolekut tühistada, vajutage palun siia ja tehke vajalikud seadistused meie bänneri kaudu.

Kolmandate teenusepakkujate jälgimistehnoloogiad reklaami eesmärgil

Me kasutame seadmeüleseid jälgimistehnoloogiaid, et saaksime meie veebilehe külastuse alusel näidata teile teistel veebilehtedel eesmärgistatud reklaami, ja et saaksime teada, kui tõhusad on olnud meie reklaamimeetmed.

Andmete töötlemine toimub teie nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile a või TMG § 15 lõike 3 esimesele lausele tingimusel, et olete oma nõusoleku andnud meie bänneri kaudu. Teie nõusolek on vabatahtlik ja seda saab igal ajal tühistada.

Kuidas jälgimine toimib?

Kui külastate meie veebilehti, on võimalik, et allpool nimetatud kolmandad teenusepakkujad teevad päringu teie brauseri või lõppseadme äratundmistunnustele (nt nn brauseri sõrmejälg), töötlevad teie IP-aadressi, salvestavad äratundmistunnused teie lõppseadmesse või saavad teavet (nt küpsised) või juurdepääsu personaalsele jälgimispikslile.

Kolmandad teenusepakkujad saavad üksikuid tunnuseid kasutada selleks, et tuvastada teie lõppseade teistel veebilehtedel. Me saame vastavate kolmandate teenusepakkujate puhul reklaami lülitamist suunata, mis joondub meie külastatavate lehtede järgi.

Mida tähendab seadmeülene jälgimine?

Niipea kui olete end oma kasutajaandmetega kolmanda teenusepakkuja juures registreerinud, saab vastavaid äratundmistunnuseid erinevates brauserites ja lõppseadmetes omavahel siduda. Kui kolmas teenusepakkuja on loonud nt oma tunnuse teie poolt kasutatava sülearvuti, lauaarvuti või nutitelefoni või tahvelarvuti jaoks, saab neid üksikuid tunnuseid üksteisega seostada kohe, kui kasutate oma sisselogimisandmetega kolmanda teenusepakkuja teenust. Sellisel viisil saab kolmas teenusepakkuja meie veebikampaaniaid erinevate lõppseadmete kaudu sihipäraselt juhtida.

Milliseid kolmandaid teenusepakkujaid me seejuures kasutame?

Alljärgnevalt nimetame teile kolmandad teenusepakkujad, kellega me reklaami eesmärgil koostööd teeme. Kui seejuures töödeldakse andmeid väljaspool EL-i või EMP-i, siis pange tähele, et on oht, et ametkondadel on neile andmetele juurdepääs ohutuse ja järelevalve eesmärgi, ilma teid sellest teavitamata või ilma teie võimaluseta õiguskaitsevahendeid kasutada. Niipea kui kasutame teenusepakkujaid ebaturvalistes kolmandates riikides ja te nõustute sellega, toimub edastus kolmandasse riiki vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.

PakkujaMaksimaalne
säilitamisaeg
Piisav andmekaitsetaseNõusoleku tühistamine
Google LLC (USA)Ebapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui soovite oma nõusolekut tühistada, vajutage palun siia ja tehke vajalikud seadistused meie bänneri kaudu.

Kontaktivorm

Teil on võimalus meiega ühendust võtta kontaktivormi kaudu. Meie kontaktivormi kasutamiseks tuleb teil kõigepealt kohustuslikud väljad täita nõutud andmetega.

Neid andmeid kasutame vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile f, et vastata teie päringule.

Peale selle saate ise otsustada, kas soovite meile lisaandmeid edastada. Nende andmete edastamine on vabatahtlik ning see pole kontaktivõtmiseks tingimata vajalik. Teie vabatahtlikke andmeid töötleme vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile a.

Teie andmeid töödeldakse üksnes teie päringule vastamiseks. Me kustutame teie andmed kohe, kui need pole enam vajalikud ja kui need ei vasta seadusest tulenevale andmete säilitamise kohustusele.

Seni kui teie kontaktvormi kaudu edastatud andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 alapunktile f, saate töötlemist igal ajal vaidlustada. Selleks on teil võimalus oma nõusolekut vabatahtlike andmete töötlemiseks igal ajal tühistada. Võtke selleks ühendust impressumis toodud e-posti aadressil.

Sotsiaalpluginad

Me anname teile võimaluse sotsiaalpluginate kasutamiseks. Andmekaitsest tulenevalt seome enda paigaldatud sotsiaalpluginad üksnes inaktiveeritud kujul. Kui käivitate meie veebilehed, ei edastata andmeid sotsiaalmeedia teenustele.

Teil on siiski võimalus meie veebilehtedega seotud sotsiaalpluginaid aktiveerida ja kasutada. Me kasutame selleks sellist lahendust, mille puhul esimeses etapis seatakse kõik sotsiaalpluginate esitamiseks vajalikud andmed ja funktsioonid meie veebiserveri poolt valmis. Kui otsustate vastavat sotsiaalpluginat aktiveerida ja vastaval eelvaatekujutisel või sümbolil klõpsata, luuakse teises etapis teie brauseri ja vastava sotsiaalmeedia teenuse käitaja serverite vahele ühendus.

Kui aktiveerite plugina, teavitatakse sotsiaalmeedia teenust eeskätt teie IP-aadressist, aga ka meie veebilehtede teiepoolsest külastusest. See toimub sõltumata sellest, kas teil on konto vastava sotsiaalmeedia teenuse juures. Kui olete sisse logitud, saab andmeid otse Teie sotsiaalmeedia profiiliga siduda.

Üldiselt ei saa me seda mõjutada, kas ja millises ulatuses see sotsiaalmeedia teenus isikuandmeid pärast aktiveerimist töötleb. Kuid on tõenäoline, et sotsiaalmeedia teenus loob teie andmetest kasutajaprofiile, kasutades neid isikupärastatud reklaami eesmärgil. Lisaks kasutatakse teie andmeid selleks, et teavitada teisi sotsiaalmeedia teenuse kasutajaid teie tegevustest meie veebilehtedel.

Manustamine toimub teie nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile a või TMG § 15 lõike 3 esimesele lausele tingimusel, et olete selleks andnud oma nõusoleku eelvaatekujutisel klõpsates. Palun pange tähele, et paljude sotsiaalpluginate manustamine viib selleni, et teie andmeid töödeldakse väljaspool EL-i või EMP-i. Mõnedes riikides on oht, et ametkonnad pääsevad neile andmetele ohutuse ja järelevalve eesmärgi ligi, ilma teid sellest teavitamata või ilma teie võimaluseta õiguskaitsevahendeid kasutada. Niipea kui kasutame teenusepakkujaid ebaturvalistes kolmandates riikides ja te nõustute sellega, toimub edastus ebaturvalisse kolmandasse riiki vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.

Kui te ei soovi enam, et aktiveeritud sotsiaalpluginad teie isikuandmeid töötleksid, saate edaspidist töötlemist takistada sellega, et te ei kliki enam vastava sotsiaalplugina eelvaatekujutisele või sümbolile.

PakkujaMaksimaalne
säilitamisaeg
Piisav andmekaitsetase Nõusoleku tühistamine
InstagramEbapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui soovite oma nõusolekut tühistada, vajutage palun siia ja tehke vajalikud seadistused meie bänneri kaudu.
LinkedInEbapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui soovite oma nõusolekut tühistada, vajutage palun siia ja tehke vajalikud seadistused meie bänneri kaudu.
FlickrEbapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui soovite oma nõusolekut tühistada, vajutage palun siia ja tehke vajalikud seadistused meie bänneri kaudu.
Facebook (USA ja/või Iirimaa)Ebapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui soovite oma nõusolekut tühistada, vajutage palun siia ja tehke vajalikud seadistused meie bänneri kaudu.
Twitter (USA)Ebapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui soovite oma nõusolekut tühistada, vajutage palun siia ja tehke vajalikud seadistused meie bänneri kaudu.

Manustatud videod

Oma veebilehtedel manustame videoid, mis ei ole meie serverites salvestatud. Selleks et meie manustatud videotega veebilehtede käivitamisel ei laaditaks alla kolmanda teenusepakkuja sisu, näitame teile esimeses etapis ainult kohalikult salvestatud videote eelvaatekujutisi. Seeläbi ei saa kolmas teenusepakkuja mingit teavet.

Alles pärast eelvaatekujutisel klõpsamist, laaditakse kolmanda teenusepakkuja sisu. Sellega antakse kolmandale teenusepakkujale teada, et olete käivitanud nii meie lehe kui ka selle raames tehniliselt vajalikud kasutajaandmed. Lisaks annab see kolmandale teenusepakkujale võimaluse juurutada jälgimistehnoloogiat. Meil puudub mõju kolmanda teenusepakkuja edasisele andmete töötlemisele. Kui klikite eelvaatekujutisel, annate meile nõusoleku laadida alla kolmanda teenusepakkuja sisu.

Manustamine toimub teie nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile a tingimusel, et olete eelvaatekujutisel klõpsates andnud oma nõusoleku. Palun pange tähele, et paljude sotsiaalpluginate manustamine viib selleni, et teie andmeid töödeldakse väljaspool EL-i või EMP-i. Mõnedes riikides on oht, et ametkonnad pääsevad neile andmetele ohutuse ja järelevalve eesmärgi ligi, ilma teid sellest teavitamata või ilma teie võimaluseta õiguskaitsevahendeid kasutada. Niipea kui kasutame teenusepakkujaid ebaturvalistes kolmandates riikides ja te nõustute sellega, toimub edastus ebaturvalisse kolmandasse riiki vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.

PakkujaPiisav andmekaitsetaseNõusoleku tühistamine
YouTube / Google (USA)Ebapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui olete klõpsanud eelvaatekujutisel, laaditakse kolmanda teenusepakkuja sisu kohe alla. Kui te teiste lehtede puhul sellist allalaadimist ei soovi, palun ärge rohkem eelvaatekujutisel klõpsake.

Uudiskirja tellimine ja saatmine

Te saate meie veebilehel tellida uudiskirja. Palun pange tähele, et uudiskirja tellimiseks vajame kindlaid andmeid (vähemalt teie e-posti aadressi).

Uudiskirja saatmine toimub ainult siis, kui olete andnud sõnaselge nõusoleku vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile a. Kui tellimus meie veebilehel on õnnestunud, saate kinnitus-e-kirja teie poolt nimetatud e-posti aadressile (nn Double-Opt-In). Te võite oma nõusolekust igal ajal loobuda. Lihtsa võimaluse loobumiseks saate nt igas uudiskirjas sisalduva tellimusest loobumise lingi näol.

Kui see on vajalik, salvestame uudiskirja tellimise raames juba nimetatud andmete kaudu täiendavaid andmeid tõendamaks, et olete meie uudiskirja tellinud. See võib hõlmata tellimise või uudiskirja kinnitamise ajahetke täielikku IP-aadressi, samuti meie saadetud kinnituskirja koopiat. Vastav andmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile f ja meie huvis anda aru uudiskirja õiguspärasusest.

Kaarditeenused

Oma veebilehtedel manustame kaarditeenuseid, mis ei ole meie serverites salvestatud. Selleks et meie manustatud kaarditeenustega veebilehtede käivitamisel ei laaditaks alla kolmanda teenusepakkuja sisu, näitame teile esimeses etapis ainult kohalikult salvestatud videote eelvaatekujutisi. Seeläbi ei saa kolmas teenusepakkuja mingit teavet.

Alles pärast eelvaatekujutisel klõpsamist, laaditakse kolmanda teenusepakkuja sisu. Sellega antakse kolmandale teenusepakkujale teada, et olete käivitanud nii meie lehe kui ka selle raames tehniliselt vajalikud kasutajaandmed. Meil puudub mõju kolmanda teenusepakkuja edasisele andmete töötlemisele. Kui klikite eelvaatekujutisel, annate meile nõusoleku laadida alla kolmanda teenusepakkuja sisu.

Manustamine toimub teie nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile a või TMG § 15 lõike 3 esimesele lausele tingimusel, et olete eelnevalt andnud oma nõusoleku eelvaatekujutisel klõpsates.

Palun pange tähele, et mõne kaarditeenuse manustamine viib selleni, et teie andmeid töödeldakse väljaspool EL-i või EMP-id. Mõnedes riikides on oht, et ametkonnad pääsevad neile andmetele ohutuse ja järelevalve eesmärgi ligi, ilma teid sellest teavitamata või ilma teie võimaluseta õiguskaitsevahendeid kasutada. Niipea kui kasutame teenusepakkujaid ebaturvalistes kolmandates riikides ja te nõustute sellega, toimub edastus ebaturvalisse kolmandasse riiki vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.

PakkujaMaksimaalne säilitamisaegPiisav andmekaitsetaseNõusoleku tühistamine
Google LLC (USA)Ebapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui olete klõpsanud eelvaatekujutisel, laaditakse kolmanda teenusepakkuja sisu kohe alla. Kui te teiste lehtede puhul sellist allalaadimist ei soovi, palun ärge rohkem eelvaatekujutisel klõpsake.

Muude tehniliste funktsioonide ja kolmandate teenusepakkujate sisu kaasamine

Me kasutame oma veebilehtede esitamiseks allpool nimetatud tehnilisi funktsioone ja kolmandate teenusepakkujate sisu.

Meie lehtede käivitamisel laaditakse alla kolmanda teenusepakkuja sisu, mis paneb need funktsioonid ja sisu valmis. Sellega antakse kolmandale teenusepakkujale teada, et olete käivitanud nii meie lehe kui ka selle raames tehniliselt vajalikud kasutajaandmed.

Meil puudub mõju kolmanda teenusepakkuja edasisele andmete töötlemisele.

Andmete töötlemine toimub teie nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile a tingimusel, et olete eelnevalt andnud oma nõusoleku meie bännerlahenduse kaudu.

Palun pange tähele, et kolmandate teenusepakkujate sisu ja funktsioonide kasutamine viib selleni, et teie andmeid töödeldakse väljaspool EL-i või EMP-i. Mõnedes riikides on oht, et ametkonnad pääsevad neile andmetele ohutuse ja järelevalve eesmärgi ligi, ilma teid sellest teavitamata või ilma teie võimaluseta õiguskaitsevahendeid kasutada. Niipea kui kasutame teenusepakkujaid ebaturvalistes kolmandates riikides ja te nõustute sellega, toimub edastus ebaturvalisse kolmandasse riiki vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.

PakkujaTehniline funktsioon ja sisuvõi maksimaalne
säilitamisaeg
Edastamine kolmandatesse riikidesse vastavalt pakkuja andmetele ja piisava kaitsetaseme kindlustamineNõusoleku tühistamine
Google LLC (USA)JQuery

(Java Script Bibliothek)

Ebapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui te töötlemisega enam nõus pole, palun ärge meie lehte rohkem külastage.
Google LLC (USA)Google FontsEbapiisav andmekaitsetase. Edastus toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 49 lõike 1 alapunktile a.Kui te töötlemisega enam nõus pole, palun ärge meie lehte rohkem külastage.

Säilitamisaeg

Kui me eraldi ei ole säilitamisajast teavitanud, kustutame isikuandmed, kui need pole enam eelnevalt nimetatud töötlemiseesmärkidel vajalikud ja kui need pole vastuolus kustutamise seadusest tuleneva säilitamiskohustusega.

Muud volitatud töötlejad

Me edastame teie andmeid, mis toetavad meie veebilehtede käitamist ja sellega seotud protsesse, tellimuse töötlemise raames vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artiklile 28. Nendeks on nt hostingu teenusepakkujad. Meie teenusepakkujad on meie juhtnööridega karmilt seotud, millega kaasnevad lepingulised kohustused.

Alljärgnevalt loetleme teile lepingulised koostööpartneritest töötlejad, mida me eelnenud isikuandmete kaitse avalduse tekstis veel teinud pole. Kui selle raames peaks andmeid väljapoole EL-i või EMP-i edastatama, esitame andmeid piisava andmekaitsetaseme tagamiseks.

Volitatud töötlejadEesmärkPiisav andmekaitsetase
Näidisteenusepakkujad (Saksamaa)Veebisaitide hostimine ja tugiTöötlemine üksnes EL-i/EMP-i piires

Teie kui andmesubjekti õiguste kasutamine

Teie isikuandmete töötlemisel tagab DSGVO teile kui andmesubjektile teatud õigused.

Õigus teabele (DSGVO artikkel 15)

Teil on õigus nõuda kinnitust teie isikuandmete töötlemise kohta; kui see on nii, on teil õigus saada teavet nende isikuandmete kohta ja isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artiklis 15 üksikasjalikult loetletud teavet.

Õigus andmete parandamisele (DSGVO artikkel 16)

Teil on õigus nõuda teid puudutavate väärate isikuandmete viivitamatut parandamist ja vajadusel puudulike andmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele (DSGVO artikkel 17)

Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete viivitamatut kustutamist, kui see toimub mõnel isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artiklis 17 nimetatud põhjusel.

Õigus andmete töötlemise piiramisele (DSGVO artikkel 18)

Teil on õigus nõuda töötlemise piiramist, kui see vastab mõnele isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 18 nimetatud tingimusele, nt kui olete töötlemise vastu kaebuse esitanud vastutava isiku kontrollimise ajaks.

Õigus andmete liikuvusele (DSGVO artikkel 20)

Teatud juhtudel, mis on eraldi esitatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 20, on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid struktureeritult, väljakujunenud ja masintöödeldavas vormingus, või nõuda nende andmete edastamist kolmandatele osapooltele.

Taganemisõigus (DSGVO artikkel 7)

Kui andmete töötlemine toimub teie nõusolekul, on teil vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 7 lõikele 3 õigus igal ajal tühistada nõusolek teie isikut puudutavate andmete kasutamiseks. Palun pange tähele, et taganemisõigus avaldab mõju alles tulevikus. Töötlemist, mis on aset leidnud enne taganemisõiguse kasutamist, see ei puuduta.

Kaebuse esitamise õigus (DSGVO artikkel 21)

Kui andmeid kogutakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile f (andmete töötlemine õigustatud huvi kaitseks) või vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunktile e (andmete töötlemine avaliku huvi või võimu teostamise kaitseks), on teil õigus teie erilisest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada igal ajal töötlemise kohta kaebus. Me lõpetame siis isikuandmete töötlemise; välja arvatud juhul, kui on veenvaid kaalukaid põhjuseid töötlemiseks, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabaduse, või kui töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (DSGVO artikkel 77)

Teil on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 77 õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui te olete arvamusel, et teid puudutavate andmete töötlemine rikub andmekaitseseadusega sätestatud piiranguid. Kaebuse esitamise õigust saab kohaldada eelkõige teie peamise asukoha, töökoha või oletatava rikkumise koha liikmesriigi järelevalveasutuse juures.

Teie õiguste kasutamine

Kui eelnevalt ei ole kirjas teisiti, võtke ennast puudutavate õiguste kasutamiseks ühendust impressumis nimetatud ametiasutusega.

Andmekaitseinspektorite kontaktandmed

Meie väline andmekaitseinspektor jagab teile hea meelega teavet andmekaitse kohta. Temaga saab ühendust võtta alljärgnevalt.

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Veebileht: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-posti aadress: office@datenschutz-nord.de

Pöördumisel meie andmekaitseinspektori poole palun edastage ka vastutav asutus, mille leiate impressumist.