Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Quatrix-K


ACO Quatrix-K täisautomaatne tagasilöögiklapp on fekaale sisaldava heitvee tarbeks ning mõeldud paigaldamiseks kanalisatsioonisüsteemi ja tualettidega ühendatud torustikesse

Sisend- ja väljundotsad on siledad, need on ette nähtud ühendamiseks muhvidega toruosade või painduvate liitmike abil.

Vastab standardile EN 13564 ning tal on kaks klappi – automaatne mootoriga klapp ja manuaalne klapp